Over en advies

Over
Dit weblog over verenigingsrecht bevat in principe alleen uitspraken afkomstig van rechtspraak.nl met een korte samenvatting, en pagina's met tips.
Mochten er relevantie publicaties zijn in de juridische literatuur, dan houd ik me aanbevolen voor een link. Artikelen en annotaties, en pre-prints zijn ook welkom. Schrijf je een scriptie over verenigingsrecht? Stuur hem dan op!

Advocaat verenigingsrecht en jurist verenigingsrecht
Mr. Max Bentum,  advocaat. Heeft duidelijke tarieven voor verenigingsrecht (volgens zijn site).
Prof. mr. Marjan Olfers, jurist, hoogleraar. Veel gevraagd adviseur en spreker, ook voor grotere verenigingen.
Mr. Fred van Brussel, advocaat.
Mr. Marjo Vink, jurist.
(Uw naam hier ook kosteloos vermeld hebben? Stuur dan een mailtje - april 2018)

Meer lezen: boeken verenigingsrecht
F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, Kluwer 2007 (744 p.) Google Books

Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coƶperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, Kluwer 2013 (Google Books)

G.J.C. Rensen, Asser 2-III* (Overige rechtspersonen), Kluwer 2018 (bol.com)

Hamers, Schwarz, Zaman, Handboek stichting en vereniging, Paris 2015 (uitgever)

Auteur dhr. mr. P.J. (Peter) de Lange
 (op persoonlijke titel)


Tijdens mijn studie rechtsgeleerdheid heb ik met veel interesse een vak gevolgd over verenigingsrecht en stichtingen. Sinds die tijd houd ik dit weblog bij. Het doel is om informatie te geven over verenigingsrecht, in het bijzonder over het belang van redelijkheid en billijkheid, zorgvuldigheid en hoor en wederhoor bij conflicten in verenigingen.Contact

Meer info: peterdelange.nl


Populaire posts van deze blog

Forumbank arrest: ALV is niet de hoogste macht (klassieker)

Schorsing bestuurder door bestuur

Inzage notulen bestuursvergadering (VMS)