Posts

Posts uit maart, 2018 weergeven

Royement bij schietvereniging (SSV Prins Hendrik)

Rb. Rotterdam 21 februari 2018
ECLI:NL:RBROT:2018:1613

In deze uitspraak maakt een lid van een schietvereniging -in aanwezigheid van leden en bestuursleden- de opmerking dat hij "zich liever door het hoofd schiet dan aan de gestelde [contributie]verplichtingen te voldoen". Het bestuur royeert hierop het lid, op grond van dat incident en andere incidenten en omdat het lid de contributie niet (tijdig) betaalt.  De rechter laat het royement in stand. Vonnis van 21 februari 2018 in de zaak van  [eiser] , tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid SCHIETSPORTVERENIGING PRINS HENDRIK, h.o.d.n. SSV Prins Hendrik, Partijen zullen hierna [eiser] en Schietsportvereniging Prins Hendrik genoemd worden. 1De procedure1.1.
2De verdere beoordeling2.1. [eiser] is sinds 1981 lid van Schietsportvereniging Prins Hendrik geweest. Op 11 mei 2015 heeft zich in het clubgebouw van Schietsportvereniging Prins Hendrik een incident voorgedaan, waarbij sprake is geweest van een emotionele uitbarstin…