Posts

Posts uit oktober, 2017 weergeven

Toelating lidmaatschap en ALV

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 27 september 2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:770

Dit is een Arubaanse zaak. Arubaans verenigingsrecht is niet hetzelfde als Nederlands verenigingsrecht. Wel is de uitkomst in deze zaak (volgens mij) ook van toepassing onder Nederlands recht: als het bestuur besloten heeft om iemand toe te laten als lid, dan mag de ALV dit niet alsnog weigeren.
De vereniging betreft trouwens als ik het goed zie een kartel (kennelijk niet verboden op Aruba). Als er een plekje vrijkomt, door het wegvallen van een lid,  besluiten de resterende leden bij nader inzien dat er geen opvolgend lid wordt toegelaten.


GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
VONNIS IN KORT GEDING in de zaak van:
de naamloze vennootschap [NAAM] TRUCKING BUSSING TOURS & MORE N.V. h.o.d.n. Jahrubian Tours, te Aruba, hierna ook te noemen: [eiseres], []
tegen:
de coöperatieve vereniging TOUR OPERATORS OF ARUBA, te Aruba, hierna ook te noemen: ATOA, [] 1DE PROCEDURE
[] 2DE VASTSTAANDE FEITEN
2.1
ATOA is een coöperatieve vereniging …