8 maart 2016

Rekening en verantwoording (Noeroel)

Rechtbank Den Haag 3 maart 2016
ECLI:NL:RBDHA:2016:2163

"Gelet op het karakter van een vereniging kan het niet zo zijn dat [eisers] cs en hun medestanders - als minderheid - hun wil aan (het bestuur van) de Vereniging opleggen."
"Het [bestuur] is in ieder geval niet verplicht om het volledige - 87 pagina's omvattende - Financieel jaarverslag 2014, waarvan de balans en de winst- en verliesrekeningen deel uitmaken, over te leggen [aan de ALV]."
"De ALV controleert het bestuur van een vereniging en het is aan haar om te bepalen of daartoe voldoende informatie is verstrekt. Daarbuiten heeft een (individueel) lid niet het recht om van het verenigingsbestuur te verlangen dat deze aan hem afzonderlijke informatie verstrekt." 


Vonnis in kort geding van 3 maart 2016

in de zaak van
1. [eiser 1] - 6. [eiser 6] , eisers,

tegen:
1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
HAAGSE MOSLIM-VERENIGING "NOEROEL ISLAM"(AHLE
SOENNAT WAL JAMAAT HANEFIE),


(...) 8. [gedaagde 8] ,
gedaagden,