Randvermelding: coöperatieve vereniging

Rb. Limburg 10 december 2014 
ECLI:NL:RBLIM:2014:10756

Vonnis in kort geding van 10 december 2014
in de zaak van
1. de vennootschap onder firma [naam 1] VOF , [...]
2. [eiser sub 2] , [...]
3. [eiseres sub 3] , [...] eisers [...]
tegen
de coöperatieve vereniging COÖPERATIE SANTA'S VILLAGE UA , [...]gedaagde,

In het BW is toch sinds 1989 de term "coöperatieve vereniging" vervangen door "coöperatie".

Ook vermelding verdient, alsnog:

Hoge Raad 15 mei 2009
ECLI:NL:HR:2009:BH1193

Arrest in de zaak van:
1. de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ, gevestigd te Amsterdam,
2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, [...]
t e g e n [...] VERWEERSTER in cassatie,

Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar dat de civiele kamer van de Hoge Raad (Beukenhorst, Hammerstein, Van Oven, Streefkerk en Asser) de term "vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid" gebruikt - er is niet zoiets als "beperkte rechtspersoonlijkheid", en ook niet zoiets als een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Bedoeld zal zijn geweest "met volledige rechtsbevoegdheid".


Populaire posts van deze blog

Forumbank arrest: ALV is niet de hoogste macht (klassieker)

Schorsing bestuurder door bestuur

Inzage notulen bestuursvergadering (VMS)