5 juni 2014

Uitleg reglement (KFPS)

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 3 juni 2014
Bij de uitleg van een reglement komt het niet aan op de zuiver taalkundige uitleg, maar moet je Haviltex toepassen. Daarbij dient de tekst van een specifieke bepaling te worden gelezen in het kader van de tekst van het reglement als geheel. Verder dient rekening te worden gehouden met alle overige relevante omstandigheden, zoals de statutaire doelstelstelling van [de vereniging].

arrest 
in de zaak van
1. [appellant], hierna: [appellant] 2. [appellante], hierna: [appellante] in eerste aanleg: eisers in conventie en verweerders in reconventie, hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten] ,
tegen
De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paardenstamboek", ge├»ntimeerde, in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie, hierna: KFPS ,