Posts

Posts uit januari, 2014 weergeven

Frauderende penningmeester

Rechtbank Alkmaar 11 juli 2012 (Ponyclub Bucephalus) ECLI:NL:RBALK:2012:5563 (publicatie 24 januari 2014, anonimisering toegevoegd) 
Frauderende penningmeester. Tussenvonnis inzake bewijslast en bewijsopdracht.  Voor afloop, zie dit bericht
Vonnis van 11 juli 2012 in de zaak van de vereniging LANDELIJKE RIJVERENIGING / PONYCLUB BUCEPHALUS, eiseres, tegen [Gedaagde] Partijen zullen hierna ''de rijvereniging'' en ''[Gedaagde]'' genoemd worden.


Voor vernietiging vereist belang (KFPS)

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 3 december 2013 ECLI:NL:GHARL:2013:9179 Bevestigd in cassatie (art. 81 lid 1 RO) Hoge Raad 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:84

Voor een vordering tot vernietiging van een besluit dat vernietigbaar is wegens strijd met een reglement, is voldoende belang vereist (art. 2:15 lid 3 BW).


Arrest 
van de tweede kamer van 3 december 2013 in de zaak van 1[appellant 1], 2. [appellant 2], appellanten, in eerste aanleg: eisers, hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten] , tegen Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek", gevestigd te Leeuwarden,  geïntimeerde, in eerste aanleg: gedaagde, hierna: het KFPS ,

Klassieker: Vereniging zonder bestuur (El Hak)

Rechtbank Arnhem 22 maart 1996
KG 1996, 147, ECLI:NL:RBARN:1996:AH5551
Klassieker over een vereniging met een bestuur en een tegenbestuur, en juridisch gezien zonder bestuur.
Zie ook de nieuwe pagina met tips voor verenigingen zonder bestuur.

1. Vereniging El Hak, te Nijmegen,
2. [eiser 1],
3. [eiser 2],
4. [eiser 3] , allen te Nijmegen, eisers in conventie, verweerders in reconventie,
tegen
[gedaagden 1-7] gedaagden in conventie, eisers in reconventie, proc. mr. L.G.U. Compri te Nijmegen.

Ontzetting gewestbestuursleden (ANBO)

Rechtbank Midden-Nederland 18 december 2013 (Eisers / ANBO)
ECLI:NL:RBMNE:2013:6226

Ontzetting van gewestbestuursleden. Uitspraak geschillencommissie in beroep op grond van art. 2:35 lid 4 BW. Aanmerking uitspraak als vaststelling o.g.v art. 7:906 BW en overeenkomstige toepassing van de regeling van de vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 - 7:905), op grond een opmerking in de MvT bij de Invoeringswet voor art. 2:35 lid 3 BW. In zoverre wijkt de uitspraak af van de heersende leer, die het besluit in beroep ziet als een besluit van een orgaan van de vereniging. (zie Kollen, p. 212). 

Door geschillencommissie aan te leggen maatstaf: "Ontzetting is een zware maatregel en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt (artikel 2:35 lid 3 BW). De geschillencommissie moest beoordelen of het landelijk bestuur in redelijkheid op één of meer van deze gronden het b…